Salg av rådyr- og hjortekort etter søknad og bukkekort:

Per Norodd Harstad 

tlf. 951 32 964 

epost: pnh@backe.no

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Småviltkort selges hos Nærbutikken Vest-Torpa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

**Søknadsfrist for hjortekort og rådyrkort er 20.08

Jaktkortpriser 2024

            
Småvilt - grunneier, innenbygdsboende og hytteeiere (sesongkort) Kr. 800,-
Småvilt - utenbygdsboende.  (ukeskort) Kr.1000,-
Småvilt - utenbygdsboende.  (todagerskort) Kr. 700,-
Småvilt - ungdom under 18 år utenbygdsboende. (sesongkort) Kr. 300,-
Småvilt - ungdom under 18 år innenbygdsboende (sesongkort)

             - også barn av grunneiere selv om disse bor utenbygds.

Gratis
Bukkejakt - voksen rådyrbukk. -grunneiere og innenbygdsboende. (max. 2 kort pr. jeger) Kr.1000,-
Rådyrkort  - Etter søknad **- grunneiere og innenbygdsboende.
(max. 3 kort pr. jeger)
Kr. 800,-
Rådyrkort  -Etter søknad **- utenbygdsboende. (max. 2 kort pr. jeger)  Kr.1200,-
Hjort - Etter søknad **- (uansett alder og kjønn) kr. 89.- pr. kg. + mva. + fellingsavgift. Kortprisen trekkes fra på sluttoppgjøret.
Fratrekket stopper på null (v/små dyr) og berører ikke fellingsavgifta. 
Kr.1000,-

Jakregler