Kart: 

Kart over hele området.
Haukdalslia 
Gjærlia
Lundåsen
Feldåsen 
Kjøljulia
 

Viktig!
Det gjøres oppmersom på at kartene viser yttergrenser og
at enkelte teiger innenfor dette kan være utelatt fra jakt!