Gjeldende regler og priser:

Minstepriser og forskud dspriser storvilt 2022. 
Jaktregler for elgjakt 2022.
Jaktregler for hjortejakt og rådyrjakt 2022.
 

Jakttider og priser for rådyr og småvilt 2022. 
 Jaktregler rådyr- og småviltjakt 2022. 

 

Kart trykk her...