Gjeldende regler og priser:

Minstepriser og forskuddspriser storvilt 2020.
Jaktregler for elgjakt 2020.
Jaktregler for hjortejakt 2020.
 

Jakttider og priser for rådyr og småvilt 2020. 
Jaktregler rådyr- og småviltjakt 2020.

 

Kart trykk her...