Gjeldende regler og priser:

Minstepriser og forskud dspriser storvilt 2023. 
Jaktregler for elgja kt 2023.
Jaktregler for hjortejakt og rådyrjakt 2023.
 

Jakttider og priser for rådyr og  småvilt 2023. 
 Jaktregler småv iltjakt 2023. 

 

Kart trykk her...