Gjeldende regler og priser:

Styret tar forbehold om at priser, regler og jakttider godkjennes

av forestående årsmøte!

Minstepriser og forskuddspriser storvilt 2020.
Jaktregler for elgjakt 2020.
Jaktregler for hjortejakt 2020.
 

Jakttider og priser for rådyr og småvilt 2020. (Link kommer snart...)
Jaktregler rådyr- og småviltjakt 2020.

 

Kart trykk her...