Gjeldende regler og priser:

Minstepriser og forskuddspriser storvilt 2021.
Jaktregler for elgjakt 2021.
Jaktregler for hjortejakt 2021.
 

Jakttider og priser for rådyr og småvilt 2021. 
Jaktregler rådyr- og småviltjakt 2021.

 

Kart trykk her...