Kontakt

 Vest Torpa Grunneierlag SA

Leder:                                 Birgit Felde Sevaldrud. Tlf. 90606707
          
                                  E-post: birgit@8m.no

Nestleder:                         Bjørn Ruud. Tlf. 45397277
Sekretær/Nettredaktør:  Atle Sørbønsveen. Tlf. 99790452
Styremed                           Thor Arnfinn Qvam. Tlf. 91801340

Styremedlem:                    Per Noroddd Harstad. Tlf. 95132964