Kontakt

 Vest Torpa Grunneierlag SA

Leder:                                 Per Ole Lunde Tlf. 90884959
         
                                  E-post: pol-lund@online.no

Nest leder:                         Bjørn Ruud. Tlf. 45397277
Sekretær/Nettredaktør:  Atle Sørbønsveen. Tlf. 99790452
Kasserer:                           Birgit Felde Sevaldrud. Tlf. 90606707

Styremedlem:                   Jan Erik Grønvold. Tlf. 90515707