Felte elg og hjort 2012 og 2013 i Vest Torpa

20.12.2014 21:12

           

 

                Hjort                                               

År 2012 Gj.snitt
Antall jegerdager 329 329
Hannkalv 3 3
Hunnkalv 2 2
Hann 1 ½ år 1 1
Hunn 1 ½ år 0 0
Hann 2 ½ år og eldre 2 2
Hunn 2 ½ år og eldre 0 0
Sum felte hjort 8 8
Antall skjema 1 1

               Elg

År 2012 Gj.snitt
Antall jegerdager 488 488
Oksekalv 2 2
Kukalv 1 1
Okse 1 ½ år 12 12
Ku 1 ½ år 1 1
Okse 2 ½ år og eldre 11 11
Ku 2 ½ år og eldre 6 6
Sum felte elg 33 33
Antall skjema 5 5

                   Elg

 

År 2012 2013 Gj.snitt
Antall jegerdager 488 578 533
Oksekalv 2 7 4
Kukalv 1 5 3
Okse 1 ½ år 12 3 8
Ku 1 ½ år 1 2 2
Okse 2 ½ år og eldre 11 11 11
Ku 2 ½ år og eldre 6 6 6
Sum felte elg 33 34 34
Jaktfelt som har levert skjema 5 5 5

                  Hjort

 

År 2012 2013 Gj.snitt
Antall jegerdager 329 418 374
Hannkalv 3 0 2
Hunnkalv 2 1 2
Hann 1 ½ år 1 2 2
Hunn 1 ½ år 0 0 0
Hann 2 ½ år og eldre 2 3 2
Hunn 2 ½ år og eldre 0 2 1
Sum felte hjort 8 8 8
Jaktfelt som har levert skjema 1 1 1

 

Tilbake