Utlysning elgjakt!

 

Vest Torpa grunneierlag SA lyser ut elgjakt i
flg. terreng for 3 år:
-Gjærlia Øst, normal kvote 6-8 dyr
 
Minstepris for anbud er 85,00,- pr. kg. 
+mva. og fellingsavgift.
 
I første søknadsrunde er det forbeholdt
jaktlag med grunneiere og innenbygdsboende.
Det er tillatt med maksimalt 1 utenbygdsboende.
Søknad må være styret i hende senest 29.05.23. 
Evt. spørsmål og anbud adresseres til
leder Birgit Felde
 
_________________________________________
 

Dokumenter til årsmøtet lastes ned her..
(Oppdatert 2023.03.08, regnskap)

2023.03.05
_____________________________
 

09.03.Årsmøteinnkalling!

Styret i Vest Torpa Grunneierlag SA innkaller til 
årsmøte for lagets medlemmer 
09.03 kl: 19:00 på Lundmoen.
Vanlige årsmøtesaker.
Saksdokumenter blir lagt ut her noen dager før møtet.

Styret ber om at medlemmer tar med egen utskrift 
om de ønsker papirversjon av saksdokumenter.

Vel møtt. Styret!

2023.02.07

___________

NM for løshund i lagets omrdet.

Vi minner om at det skal avholdes NM for løshund 
12.10 og 13.10.
Disse to dagene er det ikke tillatt med småviltjakt 
eller storviltjakt i lagets område.
 
2022.10.06
______________________________________________
 

Hjortejakt, rådyrjakt og småviltjakt 2022!

Jaktkort for rådyrbukk kjøpes direkte av lagets
styremedlem Per Norodd Harstad innen 10.august. 
Jaktkort for rådyr og hjort tildeles etter 
søknad til Per Norodd, -søknadsfrist 20.august. 
Tlf: 951 32 964, e-post: pernorodd.harstad@backe.no
Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknader
og forevises ved kjøp av kort for rådyrbukk.
Jaktkort på rådyrbukk og hjort er forbeholdt
innenbygdsboende og grunneiere.
Jaktkort for småvilt selges på Joker Vest-Torpa.
Trykk her for mer informasjon om tider, priser, regler osv...

2022.06.26
_______________________________________________
 

Utlysning av elgjakt i Lundåsen.

Vest Torpa grunneierlag består av ca. 72 000 daa og ligger i Nordre Land.
Grunneierlaget er delt opp i 5 elgterreng og det felles årlig
ca. 32-34 elger totalt.
Siste to årene har fellingsprosenten vært på ca. 97%.
og bestanden betegnes som meget god.
se statistikk. (Lundåsen er en del av Feldåsen i statistikken.)
Det er også en bestand av hjort og de siste årene har
det blitt skutt fra 3 til 11 hjorter pr. år innenfor
lagets grenser.

Lundåsen har et areal på ca. 7000 daa. 
og høy elgtetthet.
I stor grad myrområder med skogteiger mot innmark.
Grenser til innmark og jorder mot bygda.
Best egnet for jakt med bandhund eller snikjakt, 
kombinert med postering. 
Se kart her... (Grenser kan endres i kontraktsperioden)
Kart viser yttergrenser og enkelte, mindre skogteiger i 
nærheten av bebyggelse er ikke innmeldt for jakt. 
Dvs. det kan jaktes i disse om grunneier tillater det, 
etter forespørsel fra jaktlag.
 
-Gjelder for tre år, fom. 2022. tom. 2024.
-3-6 medlemmer på laget.
-Kvote ikke fastsatt, men sansynligvis 3-4 elger i første
 kontraktsår.
-Innbetaling av forskudd pr. elg:  
 Voksne dyr. 50% av anbudspris x 185(kg).
 Smådyr. 50% av anbudspris x 130(kg).
 Kalv. 50% av anbudsfrist x 60(kg).
 Beløp trekkes fra skutte dyr. Priser er + mva. og kan
 endres i kontraktsperioden.
-Fellingsavgift kommer i tillegg.
-Tilleggsdyr kan tildeles av styret når det er behov for
 økt uttak. 
-Felling av hjort innenfor en totalkvote i grunneierlaget.
-Jakttid 2022, 25/09 - 11/12. (Dette blir besluttet på
 årsmøte og kan endres andre og tredje år i
 kontraksperioden.)
-Innenbygds og utenbygds har lik priorotet ved søknad.
-Anbud pr. kg. og minstepris er satt til 80,- kr. + mva.
 og fellingsavgift.
-Prisregulering i andre- og tredje kontraktsår
 iht. konsumprisindeks.
-Tildeling  i juni og kontraktsignering juli
-Krav om saurenbevis på alle hunder som skal benyttes.
-Krav om tilgang til godkjent ettersøksekvipasje.
-Styret kan forkaste eller godta et hvert anbud.
 
Se ellers regler for jakt her...
Se kart her...
 
Anbudsfrist 24.06.2022
 
Spørmål til utlysningen rettes til:

Birget Felde, 906 06 707, birgit@8m.no
Atle Sørbønsveen, 997 904 52, sorprodukt@gmail.com
 
Søknad med navn på jaktlagets medlemmer og
anbudspris + mva. og fellingsavgift sendes til:
 
Birgit Felde
Vest Torpvegen 1635
2870 Dokka
birgit@8m.no
 
2022.05.30
____________________________________________

 

Protokoll fra årsmøtet her..

 
2022.05.18
________________________________________

Utlysning elgjakt!

Vest Torpa grunneierlag SA lyser ut elgjakt i
flg. terreng for 3 år:
-Kjøljulia, kvote 6-8 dyr
Valdgrense: Se kart..
 
-Lundåsen, kvote 3-5dyr 
Valdgrense: Innenfor Ullsjørunden og vest for Lundelva.
Vest for bekk mellom Ullsjøen og Veslevatnet.
 
-Feldåsen, kvote 4-6dyr
Valdgrense: Innenfor Ullsjørunden og øst for Lundelva.
Øst for bekk mellom Ullsjøen og Veslevatnet.
 
Minstepris for anbud er 80,00,-pr. kg. 
+mva. og fellingsavgift.
Enkelte av reglene kan bli endret som følge av 
ny driftsplanen. 
I første søknadsrunde er det forbeholdt
jaktlag med grunneiere og innenbygdsboende.
Det er tillatt med maksimalt 1 utenbygdsboende.
Søknad må være styret i hende senest 22.05
Evt. spørsmål og anbud adresseres til
leder Birgit Felde
 
2022.05.02
_________________________________________
 

14.06.Årsmøteinnkalling!

Styret i Vest Torpa Grunneierlag SA innkaller til 
årsmøte for lagets medlemmer 
24.03 kl: 19:00 på Lundmoen.
Vanlige årsmøtesaker.
Saksdokumenter ligger her   (med korrigering 2022.03.23)

Styret ber om at medlemmer tar med egen utskrift 
om de ønsker papirversjon av saksdokumenter.

Vel møtt. Styret!

2022.03.21

_________________________________________

Statistikk elgjakt.

Noe statistikk er utarbeidet og mer kommer:)
Trykk på linken for å se elgvekter 2017-2022
 
2022.01.16
___________________________________________

 

NM Ungdomsmesterskap løshund!

19.okt skal det arrangeres NM ungdomsmesterskap
løshund i distriktet.
Grunneierlaget stiller areal til disposisjon og det vil derfor 
ikke være tillatt med jakt i lagets området denne dagen.
Dette er en liten påminnelse og det skal tidligere være 
formidlet til jegere:)
 
Styret ønsker deltakere lykke til!
 
2021.10.12
______________________________________________
 

Tracker sporingsapp.

Det kan tidvis være høy jaktaktivitet i enkelte områder.
Som et sikkerhetstiltak anbefaler styret at det benyttes 
tracker sporingsapp.
Mange har trolig lisens allerede, oglisens kan enkelt
lastes ned om man ikke hardet fra før.
Denne er gratis de første 13 dagene.
Hvis det under innstillinger er hukat av for "safety", 
så vil alle som er nærmere hverandre enn 2km. få opp
et ikon som viserhvor andre jegere er.
Altså, ingen bli identifisert med navn, men man kan se 
at det er andre i området innenfor 2km. 
https://www.dokka-elektronikk.com/ er forhandler 
av Tracker, men den kan også kjøpes direkte i 
appstore/google playstore. 
 
Jegere ønskes lykke til.
 
2021.09.11
____________________________________________
 

CWD.

Det skal ikke tas CWD-prøver fra hjort eller elg i år:)

2021.08.28
___________________________________________

 

Registrering av beiteskader!

Det har i flere år vært høyt beitetrykk på utsatte jorder
i grunneierlagets området.
Styret ønsker nå en mer systematisk registrering for å 
kunne bistå grunneiere på en bedre måte, og samtidig 
kunne utføre mer målrettede tiltak. 
Det ønskes derfor at grunneiere som opplever høyt 
beitetrykk og som ønsker at det utføres tiltak, 
melder dette i en skriftlig henvendelse til styret.
 
En henvendelse bør inneholde:
-Sted og beskrivelse av skadet areal.
-Bilder.
-Tidsperiode.
-Type dyr.
-Ønsket tiltak.
 
Styret imøteser gjerne henvendelser og registrering av 
beiteskader på innmark skjer til 
leder Per Ole Lunde,    pol-lund@online.no   
 
2021.07.14
_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Utlysning elgjakt!

Vest Torpa grunneierlag SA lyser ut elgjakt i
flg. terreng for 3 år:
-Kjøljulia, kvote 6-8 dyr
Valdgrense: Se kart..
 
-Lundåsen, kvote 3-5dyr 
Valdgrense: Innenfor Ullsjørunden og vest for Lundelva.
Vest for bekk mellom Ullsjøen og Veslevatnet.
 
-Feldåsen, kvote 4-6dyr
Valdgrense: Innenfor Ullsjørunden og øst for Lundelva.
Øst for bekk mellom Ullsjøen og Veslevatnet.
 
Minstepris for anbud er 80,00,-pr. kg. 
+mva. og fellingsavgift.
Enkelte av reglene kan bli endret som følge av 
ny driftsplanen. 
I første søknadsrunde er det forbeholdt
jaktlag med grunneiere og innenbygdsboende.
Det er tillatt med maksimalt 1 utenbygdsboende.
Søknad må være styret i hende senest 22.05
Evt. spørsmål og anbud adresseres til
leder Birgit Felde

 

Storviltjakt

Felte elg og hjort 2012 og 2013 i Vest Torpa

20.12.2014 21:12
                           ...

Hjortekvote 2023:

Ikke tildelt foreløpig

Skuddpremier 2023:

-Mår kr 300
-Rev kr 400 
-Mink kr 100
Vises til:
Bjørn Ruud

Tlf 453 97 277