--------------------------------------------------------------------------------

Innkalling til ekstraordinært årsmøte!

Styret i Vest Torpa Grunneierlag SA innkaller til ekstraordinært årsmøte for lagets medlemmer 06.05 kl: 19:00 på Lundmoen.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. To til å skrive under protokollen
  4. Godkjenning av fullmakter
  5. Endring av vedtekter
  6. Eventuelt

Saksdokumenter blir lagt ut på VTG sin hjemmeside noen dager før møtet.

Styret ber om at medlemmer tar med egen utskrift om de ønsker papirversjon av saksdokumenter.

Vel møtt.

Vest-Torpa Grunneierlag

Styret

05.04.2024

 

Ekstraordinært årsmøte 2024.pdf

Vedtekter VTG til EO årsmøte 2024.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Årsmøteinnkalling!

Styret i Vest Torpa Grunneierlag SA innkaller til 

årsmøte for lagets medlemmer 04.04 kl: 19:00 på Lundmoen.

Vanlige årsmøtesaker.

Saksdokumenter blir lagt ut her noen dager før møtet.

Styret ber om at medlemmer tar med egen utskrift 
om de ønsker papirversjon av saksdokumenter.

Vel møtt. Styret!

04.03.2024

Årsb eretning 2024_for 2023.pdf

--------------------------------------------------------------------------------

Trening med løshund

Vi minner om Hundelovens § 8. Særlig om hundedressur, jakt og fangst

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen.

For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.

For bruk av hund under jakt og fangst mv. gjelder også viltloven § 23,

jf. § 26, reindriftsloven § 65 og naturmangfoldloven § 34med forskrifter.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Vi ønsker alle våre jegere og jaktlag god jakt

Fint om dere alle følger oppfordringen om å spare storoksene de første 14 dagene av jakta.

Styret